Програмиране с Python

Това е сайтът на избираемия курс "Програмиране с Python" към ФМИ София.

Септемврийска сесия

Изпитът през септемврийската сесия ще се проведе на 10.09.2011г. в зала 309 от 09:00 часа. Всички, които не са правили Тест 1 и/или Тест 2, ще имат възможността да ги направят, преди да защитят проектите си.

Проекти:

Изискванията за тях можете да намерите тук

Темите са:

Трета задача

Най-добре погледнете темата за трета задача във форумите

Слайдове

 1. Въведение в Python (8 март)
 2. Колекции (10 март)
 3. Функциите и техните приятели (15 март)
 4. Итераторите и генератори (17 март)
 5. Модули (22 март)
 6. Регулярни изрази (24 март)
 7. Обектно-ориентирано програмиране (29 март)
 8. Обектно-ориентирано програмиране 2 (31 март)
 9. Изключения (5 април)
 10. Декоратори (7 април)
 11. Автоматизирано тестване (12 април)
 12. with и декоратори (14 април)
 13. Някои библиотеки (28 април)
 14. Метапрограмиране (3 май)
 15. Конкурентност
 16. Python vs. C
 17. Някои добри практики

Новини по RSS!

Може да следите новитине на курса по RSS. Просто насочете четеца си към нашата хранилка.

Питон, питон, питон

Забавни работи

Може би не знаете, но курсът ни има група във Facebook и twitter потребител. Може да се присъедините към първото и да последвате второто.

Старите сайтове на курса

Ако търсите стария сайт на курса, може да го намерите тук. Ако пък търсите по-стария сайт, той се намира тук.