Автоматизирано (unit) тестване

„ Програмиране с Python“, ФМИ

12.04.2011

Disclaimer

Днес няма да си говорим за acceptance testing, quality assurance или нещо, което се прави от „по-низшия“ отдел във фирмата. Всичко тук е дело на програмиста.

Митът

Проектът идва с готово, подробно задание. Прави се дизайн. С него работата се разбива на малки задачи. Те се извършват последователно. За всяка от тях пишете кода и приключвате. Изискванията не се променят, нито се добавя нова функционалност.

Митът v1.1

Щом съм написал един код, значи ми остава единствено да го разцъкам - няколко print-а, малко пробване в main метода/функцията и толкова. Така или иначе няма да се променя. А ако (не дай си боже) това се случи - аз съм го писал, знам го, няма как да допусна грешка. Най-много да го поразцъкам още малко.

Тежката действителност

Традиционния подход

class Programmer(object):
  # ...
  def implement_a_change(self, project, change):
    files = self.open_related_files(project, change)
    while True:
      self.attempt_change(change, files)
      project.run()
      result = self.click_around_and_test(project)
      project.stop()
      if result.successful(): break
    self.commit_code(project, files)
    self.hope_everything_went_ok()

Идея

— Добре де… хващам се, че постоянно правя едно и също нещо като робот. Понеже е досадно, лесно ще забравя нещо. Пък и само ми губи времето. Човешката цивилизация не реши ли тоя вид проблеми с някакви машини? Май се казваха компютри?

 

— Защо просто не си напишеш програма, която да го прави вместо теб?

На хартия (или проектор)

Кодът, който ще тестваме

class Interval(object):
  def __init__(self, left, right): self.left, self.right = left, right
  def __repr__(self): return "Interval({0}, {1})".format(self.left, self.right)
  def __eq__(self, other):
    return isinstance(other, Interval) and \
      (self.left, self.right) == (other.left, other.right)

  def left_open(self): return self.left == None
  def right_open(self): return self.right == None

  def contains_number(self, number):
    if self.left_open() and self.right_open(): return True
    if self.left_open(): return number <= self.right
    if self.right_open(): return self.left <= number
    return self.left < number < self.right

  def intersect(self, other):
    extr = lambda a, b, func: func(a, b) if not None in (a, b) else a or b
    return Interval(
      extr(self.left, other.left, max),
      extr(self.right, other.right, min))

  __and__ = intersect

Идеята…

class IntervalTest:
  def test_contains_number(self):
    interval = Interval(None, 0)
    твърдя_че("interval съдържа -3")
    твърдя_че("interval съдържа 0")
    твърдя_че("interval не съдържа 9")
    твърдя_че("interval.left_open() е истина")
    твърдя_че("interval.right_open() е лъжа")

  def test_intersects(self):
    твърдя_че("сечението на [0, 10] с [5, None] е [5, 10]")
    твърдя_че("сечението на [None, 0] с [None, 42] е [None, 0]")
    твърдя_че("сечението на [None, 20] с [-20, None] е [-20, 20]")
    твърдя_че("сечението на [None, 0] с [-10, None] е [-10, 0]")

…реализацията…

class IntervalTest(unittest.TestCase):
  def test_contains_number(self):
    interval = Interval(None, 0)
    self.assertTrue(interval.contains_number(-3))
    self.assertTrue(interval.contains_number(0))
    self.failIf(interval.contains_number(9))
    self.assertTrue(interval.left_open())
    self.failIf(interval.right_open())

  def test_intersects(self):
    self.assertEquals(
      Interval(5, 10), Interval(0, 10) & Interval(5, None))
    self.assertEquals(
      Interval(None, 0), Interval(None, 42) & Interval(None, 0))
    self.assertEquals(
      Interval(-20, 20), Interval(None, 20) & Interval(-20, None))
    self.assertEquals(
      Interval(-10, 0), Interval(None, 0) & Interval(-10, None))

if __name__ == "__main__":
  unittest.main()

…и резултата

.F
======================================================================
FAIL: test_intersects (__main__.IntervalTest)
----------------------------------------------------------------------
Traceback (most recent call last):
 File "", line 52, in test_intersects
AssertionError: Interval(-10, 0) != Interval(-10, None)

----------------------------------------------------------------------
Ran 2 tests in 0.001s

FAILED (failures=1)

bulgarian: (english, python)

vocabulary = {
  "група": ("test case", unittest.TestCase),
  "сценарий": ("test method", 
    [_ for _ in dir(YourTestCase) if _.startswith("test")]), 
  "твърдение": ("assertion",
    [_ for _ in dir(unittest.TestCase) if re.match("assert|fail", _)])
}
Важно. Не бъркайте ключовата дума assert с методите за твърдения в тестовете. Първото служи да прекратите програмата ако изпадне в невалидно състояние. Второто е част от библиотеката за тестове.

Твърдения в unittest.TestCase

Всички методи имат опционален последен аргумент msg - текстово съобщение, което ще се покаже ако теста пропадне.

Декоратори

class SomeText(TestCase):
  @skip("This is not yet implemented")
  def test_something(self):
    ...

Декоратори (2)

Видове тестове

За какво ни помагат тестовете

За какво не служат тестовете

Още речник

Документация

class Foo:
  """
  Sample Foo class
  """

  def foo(self):
    """
    Sample foo method
    Returns: 2
    """
    return 2

Документацията като тестове

def add(a, b):
  """
  Adds the two arguments.

  >>> add(1, 3)
  4
  >>> add(1, '')
  Traceback (most recent call last):
    ...
  TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
  """
  return a + b

if __name__ == '__main__':
  import doctest
  doctest.testmod()

Дизайн

Въпрос: какво е „дизайн“ на едно приложение?

Test-Driven Development

Test-Driven Development is not about testing.

— Dan North

Test-Driven Development (2)

 1. Добави тест
 2. Пусни всички тестове и виж, че новия се чупи
 3. Напиши код
 4. Пусни тестовете и виж че минават успешно
 5. Подобри кода (refactor)
 6. Повтаряй

Демо

лишън!

Test-Driven Development (2)

Behaviour-Driven Development

Шепа съвети

Още въпроси?