Форуми

Тема Отговори Последен отговор
gEdit и Python3 3 от Петър Пенчев
Лекция №4 (и оптимизация на Primes()) 9 от Георги Койков
Забравен чадър 2 от Йоан Карадимов
Python Video Tutorials 2 от Евгений Бояджиев
Лекция №3 2 от Евгений Бояджиев
PyCon 2011 0 от Мариан Игнев
Този код не съществува или вече е използван 2 от Мартин Асенов
IronPython 3 от Стефан Кънев
Къде са задачите? 3 от Стефан Кънев
Инсталирайте си Python 70 от Юлиян Попов
Записване на курса с молба 4 от Евгений Бояджиев
Въпроси и отговори по време на лекции 4 от Виктор Бечев
Лекция №1 5 от Евгений Бояджиев