Форуми

Тема Отговори Последен отговор
Резултати от теста? 5 от Николай Стоицев
Трета задача 58 от Антон Райчев
Резултати от втора задача 6 от Ивайло Пашов
Въпрос за аргументите по подразбиране 2 от Стефан Кънев
Игрите Arkanoid на 34 реда код, Snake на 26 реда, Tetris - 50 5 от Стефан Кънев
Първи тест 18 от Стефан Кънев
Втора задача 26 от Йоан Карадимов
Код от днес 0 от Стефан Кънев
Код от лекцията за автоматизирано тестване 1 от Станко Димитров
PyGame & VPython 2 от Дичо Шукеров
Python Debugger 0 от Димо Хубенов
Сбърканите лекции 0 от Кирил Владимиров
KDTTAH #1: decorator magic 1 от Петър Пенчев
Какво трябва да знаем за числата с плаваща запетая 1 от Илиян Бобев
Изключения и въпросът за една бира 2 от Кирил Владимиров
Въпроси за ефективност 4 от Петър Пенчев
RSS 5 от Петър Пенчев
Интереактивен Python интерпретатор 0 от Мариан Игнев
Решения на първа задача 2 от Петър Пенчев
Препоръчани книги 2 от Недялко Присадников
Кода от лекциите 0 от Евгений Бояджиев
Задача 1 Оценяване/Точки 2 от Стефан Кънев
Python Best Practices 0 от Юлиян Попов
Python 3.2 върху Debian 6.0 Squeeze 6 от Евгени Кунев
Първа задача 53 от Стефан Кънев
Лекцията от 22.03 0 от Петър Динев
Два глупави въпроса: присвояване и списък :) 4 от Петър Пенчев
Лоши практики при писане на Python код 9 от Ангел Милачков
За Python 3 2 от Ивелин Славов
Wing IDE 10 от Владислав Деков