Осма задача

Краен срок
02.06.2011 17:00

Срокът за предаване на решения е отминал

Класика и джаз

Представете си, че имаме каталог с музиката, която слушаме. Искаме да му задаваме въпроси от рода на:

 • Дай ми всички песни на този изпълнител.
 • Дай ми всички меланхолични джаз песни.
 • Дай ми всички песни, които имат буквата “е”.
 • Дай ми всички песни, в които има саксофон.

Всяка песен в нашия каталог има следните неща:

 • name – Име ("My Favourite Things")
 • artist – Изпълнител или композитор ("John Coltrane")
 • genre – Жанр с опционален поджанр ("Jazz")
 • subgenre – Поджанр (опционален; "Bebop")
 • tags – Етикети (множество от низове {'saxophone', 'popular', 'jazz', 'bebop', 'cover'})

Песните са записани в текстов файл със следния формат:

My Favourite Things;  John Coltrane;   Jazz, Bebop;    popular, cover
Greensleves;      John Coltrane;   Jazz, Bebop;    popular, cover
Alabama;        John Coltrane;   Jazz, Avantgarde;  melancholic
Acknowledgement;    John Coltrane;   Jazz, Avantgarde;
Afro Blue;       John Coltrane;   Jazz;        melancholic
'Round Midnight;    John Coltrane;   Jazz;
My Funny Valentine;   Miles Davis;    Jazz;        popular
Tutu;          Miles Davis;    Jazz, Fusion;
Miles Runs The Voodo Down; Miles Davis;   Jazz, Fusion;
Boplicity;       Miles Davis;    Jazz, Bebop;
Autumn Leaves;     Bill Evans;     Jazz;        popular
Waltz for Debbie;    Bill Evans;     Jazz;
'Round Midnight;    Thelonious Monk;  Jazz, Bebop;
Ruby, My Dear;     Thelonious Monk;  Jazz;        saxophone
Fur Elise;       L.v. Beethoven;   Classical;     popular
Moonlight Sonata;    L.v. Beethoven;   Classical;     popular
Pathetique;       L.v. Beethoven;   Classical;
Toccata e Fuga;     J.S. Bach;     Classical, Baroque; popular
Goldberg Variations;  J.S. Bach;     Classical, Baroque;
Eine Kleine Nachtmusik; W.A. Mozart;    Classical;     popular, violin
 • Стойностите са разделени с точка и запетая (;)
 • Може да има повторения както в имена на песни, така и на артисти
 • Жанрът и поджанрът са в едно поле, като вторият е опционален. Ако го има, разделени са със запетая.
 • Последното поле е списък от етикети, разделени със запетаи. Може да е празно.
 • Освен от изрично изброените, една песен може да получава етикети от две други места – артист и жанрове.

Знаем, че всички песни на Колтрейн имат саксофон, а пък Бах пише полифонична музика за пиано. Затова, освен този файл, имаме и такъв речник:

artist_tags = {
 "John Coltrane": {'saxophone'},
 "J.S. Bach": {'piano', 'polyphony'},
}

Горното казва, че всички песни на Колтрейн трябва да имат етикет saxophone, а всички на Бах – етикети piano и polyphony.

Жанрът и поджанрът трябва също да дават етикети. Ако една песен е “Jazz, Bebop”, тя трябва да получи етикетите jazz и bebop (изцяло малки букви). Ако е само “Jazz”, получава само един етикет – jazz.

Идеята

Първо трябва да създадете обекти, които представят песен. Няма значение от какъв клас са, стига да имат следните методи:

# My Favourite Things;  John Coltrane;   Jazz, Bebop;    popular
song.name   # "My Favourite Things"
song.artist  # "John Coltrane"
song.genre  # "Jazz"
song.subgenre # "Bebop"
song.tags   # {'popular', 'jazz', 'bebop', 'saxophone'}

# Eine Kleine Nachtmusik; W.A. Mozart;    Classical;     popular
song.name   # "Eine Kleine Nachtmusik"
song.artist  # "W.A. Mozart"
song.genre  # "Classical"
song.subgenre # None
song.tags   # {'classical', 'popular'}

Трябва да дефинирате клас, представящ музикалната колекция:

collection = Collection(file_contents_as_string, artist_tags)

file_contents_as_string е текстовият файл, прочетен в низ.

Колекциите трябва да дефинират метод find:

class Collection:
  def find(self, result, **what):
    pass

Няколко примера как трябва да работи find:

# Намира всички песни с етикет jazz:
collection.find('songs', tags='jazz')

# Намира всички песни, които имат двата етикета jazz и piano:
collection.find('songs', tags={'jazz', 'piano'})

# Намира всички песни, които имат етикет jazz и нямат етикет piano:
collection.find('songs', tags={'jazz', 'piano!'})

# Намира всички популярни песни на Джон Колтрейн:
collection.find('songs', tags='popular', artist="John Coltrane")

# Връща имена на песни, които започват с думичката "My":
collection.find('songs', name=re.compile(r'^My\b'))

# Връща имената на всички артисти, които имат поне една песен с етикет jazz:
collection.find('artists', tags='jazz')

# Намира всички класически песни с по-дълги имена:
collection.find('songs', filter=(lambda song: len(song.name) > 15), tags='classical')

Спецификацията

Да се създаде клас Collection, със:

 • Конструктор, вземащ два аргумента
  • Първият е текстов низ, съдържащ каталог с песни, във показания по-горе формат.
  • Вторият е речник, съпоставящ име на артист (низ) с етикети (множенство от низове), които всички негови песни трябва да имат.
 • Метод find(self, result, **what). what дефинира кои песни да се търсят, докато result – под каква форма да се върне информацията за тях.
 • what['tags'] – Съдържа символ или списък от символи. Ограничава резултатите до песни, притежаващи всички етикети. Ако някой етикет завършва на удивителна (!), ограничава песните до тези, които нямат този етикет.
 • what['name'] – Низ или регулярен израз. Ако е низ, ограничава до песни, чието име съвпада с низа. Ако е регулярен израз, ограничава до песни, за които има съвпадение с регулярния израз. {'name': 'My'} ограничава до песни, които се казват “My”. {'name': re.compile('My') } ограничава до песни, съдържащи подниза "My".
 • what['artist'] – Аналогично на предното, но за име на изпълнител.
 • what['filter'] – Ламбда или списък от ламбди. Всяка приема един аргумент, който е песен (с изброените горе методи) и връща булева стойност. find трябва да ограничи резултатите до песни, за които всички ламбди са върнали истина.
 • Обърнете внимание, че критериите са конюнктивни. Търсят се песни, които отговарят на всички.
 • Ако result е низът 'songs', методът връща списък от песни, отговарящи на зададените критерии.
 • Ако result е някой от символите 'name', 'artist', 'genre' или 'subgenre' , find връща списък от низове, които съдържат съответно имената, изпълнителите, жанровете или поджанровете на песните. В този списък не трябва да има повторения.
 • Може би е очевидно, но ако няма резултати, връщате празен списък. Ако има един резултат, връщате списък с един елемент.
 • Редът на върнатите обекти няма значение.
 • Ако find се извика с празен речник за what, връща всички песни (всички артисти, всички жанрове и т.н.).
 • Няма никакво значение какво точно ще бъдат песните, стига да имат посочените пет атрибута.