Трета задача

Краен срок
26.04.2011 14:00

Срокът за предаване на решения е отминал

(списък с редакциите от публикуването до момента - тук)

Да се реализира клас Lazy, който представлява число с отложено пресмятане на аритметичните операции. Ще наричаме тези числа "мързеливи". Класът трябва да предоставя следната функционалност:

Конструктор

... който по един аргумент (число или мързеливо число) инстанцира "мързеливо" число със съответната стойност.

Пример:

>>> lazy_int = Lazy(42)
>>> lazy_complex = Lazy(5.0 + 1.0j)
>>> lazy_number = Lazy(lazy_int)

Бинарни (двуместни) оператори: +, -, *, /, //, %

Те се прилагат на двойка "мързеливи" числа или на "мързеливо" и обикновено число. Всички оператори трябва да връщат нова инстанция на мързеливо число. Новото мързеливо число трябва да пази информация за двете числа и оператора, но да НЕ прилага оператора на числата. Целта е "мързеливото" число да изглежда като двоично дърво, чиито поддървета са мързеливи [или обикновено] числа, а във възлите има оператори.

Пример:

>>> lazy_number = (Lazy(1) + 2) * (3 + Lazy(4)) - 8

Унарни (едноместни) оператори: +, -

Те се прилагат на "мързеливо" число и връщат ново мързеливо число. Новото мързеливо число трябва да пази информация за числото и оператора, но да НЕ прилага оператора на числото.

Пример:

>>> lazy_number = - Lazy(1)

Член функция force

Няма аргументи, кара "мързеливото" число да сметне стойността си.

Пример:

>>> lazy_number = Lazy(8) + Lazy(42)
>>> number = lazy_number.force()
>>> print(number)
50

Функции __bool__, __int__, __float__, __str__

Тези функции карат числото да се изчисли и след това го преобразуват до съответния тип

Пример:

>>> lazy_number = Lazy(3)
>>> three = float(lazy_number)
>>> print(three)
3.0

Забележки:

 • Не правете проверка за типа на аргумента на конструктора, а разчитайте на валиден вход.
 • Отделете време и погледнете примерния тест преди да започнете да пишете код.
 • Не забравяйте за "десните" и "левите" оператори.
 • Можете да подходите към задачата по различни начини. Някои идеи, които можете да ползвате са:
  • дърво с оператори във възлите и числа в листата
  • йерархия от наследници на Lazy
  • заигравка с ламбда функции
  • ... и т.н.