Седма задача

Краен срок
26.05.2011 17:00

Срокът за предаване на решения е отминал

Интерфейси

Интерфейсите са задължителни в статични типизираните езици. Duck typing-а значително намалява нуждата от тях. Въпреки това, те не съвсем безполезни в динамичен език.

Условие

Дефинирайте метаклас interface, който позволява дефинирането на интерфейс и може да проверява дали даден клас го имплементира. Един интерфейс е имплементиран от клас, ако класът има всички методи и аргументите съвпадат.

class stack(metaclass=interface):
  def push(self, item):
    """Pushes the item on the stack"""

  def pop(self):
    """Returns the last pushed item on the stack"""


@stack
class CoolStack:
  def push(self, item):
    ...

  def pop(self):
    ...

За всеки интерфейс важи следното:

 • Представлява клас, чиито метаклас е interface.
 • В интерфейса може да има само публични (незапочващи с _). Ако са дефинирани други атрибути (методи, започващи с _ или не-методи), трябва да се поражда грешка.
 • Методите могат да имат docstring.
 • Имплементацията на методите в интерфейсите няма значение.
 • Бонус точки, ако при метод, с код различен от (pass или docstring), пораждате грешка.
 • Ползвайки интерфейса като клас-декоратор указвате, че даден клас го имплементира

Един клас имплементира един интерфейс, когато има всички методи от интерфейса и за тях е вярно: Един клас klass имплементира интерфейс intf:

 • Имат едни и същи позиционни аргументи, в един и същи ред.
 • За всеки метод intf.method има klass.method.
 • Ако intf.method взема позиционни аргументи, klass.method трябва да взема същия брой позиционни аргументи и те трябва да имат същите имена.
 • Ако intf.method взема *args, то klass.method трябва задължително да взема *args.
 • Ако intf.method не взема *args, то klass.method трябва задължително да не взема *args.
 • Аналогично за **kwargs.
 • intf.method и klass.method могат да имат различни анотации.
 • Ако intf.method има keyword-only аргументи, то klass.method трябва да има същите. Не е задължително да са дефинирани в същия ред. klass.method(self, *, a, b) е валидна имплементация на intf.method(self, *, b, a).

И допълнително:

 • Ако klass.method няма docstring, трябва да го взема от intf.method.
 • Ако искаме от вас да пораждате грешка, пораждайте AssertionError

Ако искате да минете за баш майстори, направете интерфейса да поражда грешка, ако някой от методите в него има имплементация различна от docstring или pass.